Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na siedmiu budynkach użyteczności publicznej w powiecie świdwińskim. To efekt skutecznie pozyskanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz partnerskiej współpracy samorządów. Wartość wsparcia to blisko pół miliona złotych. We wtorek, 9 października 2018 r. w Świdwinie zostanie zawarta umowa gwarantująca dofinansowanie inwestycji.

News will be here

Dokument podpiszą członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz Starosta Powiatu Świdwińskiego Mirosław Majka i wicestarosta Zdzisław Pawelec. Umowa zostanie podpisana w Starostwie Powiatowym w Świdwinie o godzinie 10.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna na siedmiu budynkach użyteczności publicznej zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna typu on-grid. Nowoczesną technologię zyskają budynki: Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu, Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu, Starostwa Powiatowego w Świdwinie, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju, Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju i Pawilonu Dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju.

Moc nowej instalacji wynosić będzie 0,07 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyniesie na poziomie 61,19 MWhe.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Powiatu Świdwińskiego (lider projektu) z Gminą Połczyn-Zdrój (partner).

Koszt całkowity inwestycji to ponad 633 tys. zł, wartość wsparcia to blisko 500 tys. zł. Projekt jest planowany do realizacji na przełomie 2018 i 2019 roku.

Projekt pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego” Wtorek, 9 października 2018 r., godzina 10 Starostwo Powiatowe w Świdwinie.

05-10-2018 Redakcja

Dodaj komentarz

ŚWIDWIN Pogoda
REKLAMA 1
REKLAMA 1 - MARAL-HURTOWNIA BHP
REKLAMA 2

OGŁOSZENIA

FIRMY

SONDA

Czy podoba Ci się portal eŚwidwin.pl?

TAK
NIE
P A R T N E R Z Y